Thứ Sáu, 26-04-2019 | 14:28

Lịch Công tác Tuần 36 năm học 2018-2019

Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019.

 NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai
29/4/2019

 Nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019

Thứ Ba
30/4/2019

 

 

Thứ Tư
01/5/2019

 

 

Thứ Năm
02/5/2019

 

 

Thứ Sáu
03/5/2019

 

 

Thứ Bảy
04/5/2019

Đi làm bù ngày nghỉ Lễ

Chủ Nhật
05/5/2019