Thứ Sáu, 06-04-2018 | 11:25

DANH MỤC SÁCH MỚI ĐỢT 1/ 2018 - KHOA CƠ BẢN

DANH MỤC SÁCH MỚI ĐỢT 1/ 2018 - KHOA CƠ BẢN

Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục sách mới đợt 1/2018 - Khoa Cơ bản. Bạn đọc có thể tham khảo tại thư viện cơ sở 1 và thư viện cơ sở 2.

Trân trọng./.

TT Tên sách/Tên tác giả Nhà XB Số lượng
1 Đội gạo lên chùa/Nguyễn Xuân Khánh Phụ nữ 2
2 Con đường Hồi giáo/Nguyễn Phương Mai  Nhã Nam 2
3 Thế giới phẳng/Thomas L. Friedman  Trẻ 2
4 Việt Nam văn hóa sử cương/Đào Duy Anh  Nhã Nam 2
5 Logic học đại cương/Nguyễn Như Hải ĐHSP Hà Nội 5
6 Kỹ năng tham vấn học đường/Hoàng Anh Phước ĐHSP Hà Nội 5
7 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp/Nguyễn Bá Minh ĐHSP Hà Nội 5
8 Những vấn đề chung của giáo dục học/Phan Thanh Long (CB) ĐHSP Hà Nội 5
9 Con người và môi trường/Lê Thanh Vân ĐHSP Hà Nội 5
10 Giáo trình Tâm lý học tiểu học/Bùi Văn Huệ ĐHSP Hà Nội 5
11 Dẫn luận ngôn ngữ học/Nguyễn Thiện Giáp GD Việt Nam 10
12 Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt/Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến Giáo dục 10
13 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 3 - Huyền sử đời Hùng Trẻ 2
14 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 4 - Huyền sử đời Hùng Trẻ 2
15 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 5 - Nước Âu Lạc Trẻ 2
16 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 6 - Hai Bà Trưng Trẻ 2
17 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 7 - Nhụy Kiều tướng quân Trẻ 2
18 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 8 - Nước Vạn Xuân Trẻ 2
19 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 9 - Mai Hắc Đế Trẻ 2
20 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 10 - Họ Khúc dựng nước Trẻ 2
21 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 11 - Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán Trẻ 2
22 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 12 - Cờ lau vạn thắng Trẻ 2
23 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 13 - Vua Lê Đại Hành Trẻ 2
24 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 14 - Thăng Long buổi đầu Trẻ 2
25 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 15 - Xây đắp nhà Lý Trẻ 2
26 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 16 - Nước Đại Việt Trẻ 2
27 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 17 - Ỷ Lan Nguyên phi Trẻ 2
28 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 18 - Lý Thường Kiệt Trẻ 2
29 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 19 - Đại Việt dưới thời Lý Nhân Tông Trẻ 2
30 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 20 - Nhà Lý suy vong Trẻ 2
31 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 21 - Thành lập nhà Trần Trẻ 2
32 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 22 - Chiến thắng quân Mông lần thứ nhất Trẻ 2
33 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 23 - Chiến thắng quân Mông Nguyên lần thứ hai Trẻ 2
34 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 24 - Chiến thắng quân Mông Nguyên lần thứ ba Trẻ 2
35 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 25 - Trần Hưng Đạo Trẻ 2
36 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 26 - Nhà Trần thành lập Trẻ 2
37 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 27 - Nhà Trần suy vong Trẻ 2
38 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 28 - Vị vua nhiều cải cách Trẻ 2
39 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 29 - Chống giặc Minh Trẻ 2
40 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 30 - Sự tàn bạo của giặc Minh Trẻ 2
41 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 31 - Hội thề Lũng Nhai Trẻ 2
42 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 32 - Gian nan lúc khởi đầu Trẻ 2
43 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 33 - Giành được Nghệ An Trẻ 2
44 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 34 - Bao vây thành Đông Quan Trẻ 2
45 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 35 - Hội thề Đông Quan Trẻ 2
46 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 36 - Sáng lập Triều Lê Trẻ 2
47 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 37 - Nguyễn Trãi Trẻ 2
48 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 38 - Vua Lê Thánh Tông Trẻ 2
49 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 39 - Ông Nghè Ông Cống Trẻ 2
50 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 40 - Đoạn kết thời Lê Trẻ 2
51 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 41 - Mạc Đăng Dung Trẻ 2
52 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 42 - Phân tranh Nam Bắc Trẻ 2
53 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 43 - Họ Trịnh khởi nghiệp Trẻ 2
54 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 44 - Chiến tranh Trịnh Nguyễn Trẻ 2
55 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 45 - Kinh tế đàng ngoài Trẻ 2
56 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 46 - Những cải cách của Trịnh Cương Trẻ 2
57 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 47 - Họ Trịnh trên đường suy vong Trẻ 2
58 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 48 - Nhà bác học Lê Quý Đôn Trẻ 2
59 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 49 - Chúa Tiên Nguyễn Hoàng Trẻ 2
60 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 50 - Chúa Sãi - Chúa Thượng Trẻ 2
61 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 51 - Chúa Hiền - Chúa Nghĩa Trẻ 2
62 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 52 - Chúa Minh - Chúa Ninh Trẻ 2
63 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 53 - Đàng Trong suy tàn Trẻ 2