Thứ Tư, 21-11-2018 | 14:48

DANH MUC SÁCH MỚI ĐỢT 2/2018- KHOA CƠ BẢN

Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục sách mới đợt 2/2018 - Khoa Cơ bản. Bạn đọc có thể tham khảo tại thư viện cơ sở 1 và thư viện cơ sở 2.

Trân trọng./.

STT Nhan đề Số lượng
1 Quản lý hiệu quả lớp học (classroom management that works) / Robert J. Marzano, Phạm Trần Long (dịch) 5
2 Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả (Qualities of efective teacher) / James H. Stronge, Lê Văn Canh (dịch) 5