Thứ Tư, 21-11-2018 | 14:57

DANH MUC SÁCH MỚI ĐỢT 2/2018- GIÁO DỤC MẦM NON

Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục sách mới đợt 2/2018 -  Giáo dục Mầm non. Bạn đọc có thể tham khảo tại thư viện cơ sở 1 và thư viện cơ sở 2.

Trân trọng./.

STT Nhan đề Số lượng 
1 Cảm thụ văn học (Giáo trình) / Dương Thị Hương.- 5
2 Con người và Môi trường (Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Mầm non) / Lê Thanh Vân.- 5
3 Địa lý lí thú: Khám phá khoa học / Đỗ Huệ, Vương Kim Yên (chủ biên), Nguyễn Thúy Hằng (dịch giả), Vũ Thanh Hằng (hiệu đính).- 3
4 Động vật - thực vật: Những câu hỏi khoa học lý thú nhà trường chưa dạy / Giai Văn (biên soạn), Vương Mông Bưu (biên dịch), Vương Mộng Bưu (biên dịch), TS. Bùi Đức Hùng (hiệu đính).- 3
5 Giáo dục học (Giáo trình). / Tập 1 / Phan Thị Hồng Vinh,....- 5
6 Giáo dục học (Giáo trình). / Tập 2 / Phan Thị Hồng Vinh,....- 5
7 Giáo dục học mầm non (Giáo trình) / Nguyễn Thị Hòa .- 5
8 Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non (Giáo trình) / Hoàng Thị Phương.- 5
9 Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non : / Language education for young children / TS. Trần Nguyễn Nguyên Hân .- 7
10 Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non : Mẫu giáo bé (3-4 tuổi) / TS. Lê Thu Hương, TS. Trần Thị Ngọc Trâm, PGS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng chủ biên). - 5
11 Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non Nhà trẻ (3- 36 tháng) / TS. Lê Thu Hương, TS. Trần Thị Ngọc Trâm, PGS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng chủ biên). - 5
12 Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non: Mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) / TS. Lê Thu Hương, TS. Trần Thị Ngọc Trâm, PGS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng chủ biên). - 5
13 Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non: Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) / TS. Lê Thu Hương, TS. Trần Thị Ngọc Trâm, PGS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng chủ biên). - 5
14 Lí luận dạy học hiện đại (Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học) / Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường.- 3
15 Lí luận và phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh (Giáo trình) / Hoàng Thị Phương .- 10
16 Lí luận và Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (Giáo trình) / Đặng Hồng Phương.- 5
17 Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi học tập / Nguyễn Thị Hòa.- 5
18 Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non / Đặng Hồng Phương.- 5
19 Phương pháp đọc diễn cảm / Hà Nguyễn Kim Giang .- 5
20 Phương pháp hình thành kỹ năng vận động cho trẻ mầm non / Đặng Hồng Phương.- 5
21 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non (Giáo trình) dành / Đinh Hồng Thái.- 10
22 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo / Nguyễn Xuân Khoa.- 10
23 Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em (mầm non và tiểu học) / Nguyễn Công Khanh.- 10
24 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non / Lê Thanh Thủy.- 10
25 Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư phạm tương tác / Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn.- .- 3
26 Sinh lý học trẻ em (giáo trình) / Lê Thanh Vân.- 5
27 Sinh lý học trẻ em (giáo trình) / Tạ Thúy Lan.- 5
28 Văn học trẻ em (Giáo trình) / Lã Thị Bắc Lý.- 5