Thứ Sáu, 30-10-2020 | 16:09

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 10/2020

 

Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc Danh mục sách mới Tháng 10/2020 -  Giáo dục Mầm non. Bạn đọc có thể tham khảo tại thư viện cơ sở 1 và thư viện cơ sở 2.

Trân trọng./.

STT Nhan đề Số lượng 
1 Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Sĩ Thăng, Dương Thị Liên.- 30
2 Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Sĩ Thăng, Dương Thị Liên.- 30
3 Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Sĩ Thăng, Dương Thị Liên.- 30
4 Cẩm nang chăm sóc sức khỏe trẻ em trong trường mầm non / TS. Thu Hiền, BS. Hồng Thu, BS. Anh Sơn .- 5
5 Cẩm nang chăm sóc, giáo dục trẻ 03 - 36 tháng tuổi tại nhóm trẻ độc lập (tài liệu dành cho giáo viên, người chăm sóc trẻ) / Nguyễn Thị Hiếu (chủ biên),... .- 5
6 Dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non / PGS.TS. Lê Danh Tuyên, TS. Bùi Thị Nhung (Đồng chủ biên),....- 5
7 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Kim Dung, ....- 5
8 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hiền, Lê Thị Hóa, Đặng Thị Lê Na, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 5
9 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển nhận thức cho lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hiền, Lê Thị Hóa, Đặng Thị Lê Na, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 5
10 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cho lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hiền, Lê Thị Hóa, Đặng Thị Lê Na, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 5
11 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thể chất cho lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hiền, Lê Thị Hóa, Đặng Thị Lê Na, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 5
12 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho lớp mẫu giáo 3 - 4  tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh.- 5
13 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh.- 5
14 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh.- 5
15 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi/ Nguyễn Thị Mỹ Dung, Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh.- 5
16 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Thị Thanh Dung,...- 5
17 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho lớp mẫu giáo 4 -  5 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Kim Dung,...- 5
18 Giáo án tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Kim Dung, ....- 5
19 Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Thị Thanh Dung,...- 5
20 Giáo án tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho lớp mẫu giáo 4 -  5 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Kim Dung,...- 5
21 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen tạo hình lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Kim Dung, ....- 5
22 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Thị Thanh Dung,...- 5
23 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho lớp mẫu giáo 4 -  5 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Kim Dung,...- 5
24 Giáo án tổ chức hoạt động làm quen với văn học và chữ viết lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Kim Dung, ....-.- 5
25 Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi (theo Chương trình giáo dục mầm non) / Nguyễn Thị Thanh Dung,...- 5
26 Giáo dục STEM/ STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo: STEM/ STEAM Education from Hands - on to Minds - on / Nguyễn Thành Hải.- 10
27 Hướng dẫn bài tập phát triển chung cho trẻ mầm non / Bùi Thị Việt.- 1
28 Hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục / Nguyễn Thị Hiếu....- 5
29 Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quán lý và giáo viên mầm non) / Nguyễn Bá Minh (chủ biên),... .- 100
30 Hướng dẫn giáo viên xử lý các tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non / Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thúy Hoan, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Thanh.- 5
31 Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường (dành cho cán bộ quán lý và giáo viên mầm non) / Nguyễn Bá Minh (chủ biên),... .- 5
32 Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non) / Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trương Thị Kim Oanh.- 5
33 Hướng dẫn quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục / PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, ThS. Trương Thị Việt Liên (đồng chủ biên) .- 5
34 Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong các cơ sở giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quán lý và giáo viên mầm non) / Nguyễn Bá Minh (chủ biên),... .- 5
35 Hướng dẫn sử dụng mô hình giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả / Trần Thị Thu Hòa, Đặng Lan Phương, Hoàng Công Dụng (biên soạn), Đặng Hoàng Vũ (Minh họa).- 5
36 Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục Lấy trẻ làm trung tâm trong trường Mầm non / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Thanh Giang,....- 5
37 Hướng dẫn tổ chức ăn bán trú và theo dõi, đánh giá sức khỏe trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Minh Huyền, Vũ Yến Khanh, Bùi Thị Nhung .- 5
38 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong nhóm trẻ độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình (ghép nhiều độ tuổi) / PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà (đồng chủ biên).- 5
39 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non (dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non) / Vụ Giáo dục mầm non .- 5
40 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non : Tài liệu dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / PGS.TS. Nguyễn Bá Minh (chủ biên),... .- 5
41 Hướng dẫn tổ chức và sử dụng Môi trường giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quán lý và giáo viên mầm non) / Nguyễn Bá Minh (chủ biên),... .- 5
42 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non (dành cho cán bộ quán lý và giáo viên mầm non) / Nguyễn Bá Minh (chủ biên), Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh.- 5
43 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo / Vụ Giáo dục mầm non  19
44 Hướng dẫn xử lý một số tình huống thường gặp trong giáo dục mầm non (đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở Giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non) / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Ngọc Anh.- 5
45 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non mẫu giáo  3 - 4 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 10
46 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 10
47 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 10
48 Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga.- 10
49 Một số hoạt động lí thú giúp trẻ mẫu giáo khám phá khoa học / Nguyễn Thanh Giang .- 5
50 Một số thí nghiệm hướng dẫn trẻ mẫu giáo khám phá khoa học / Nguyễn Thị Thái, Tạ Thu Hằng.- 5
51 Một số văn bản pháp quy về giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay / Cù Thị Thủy (Tuyển chọn).- 5
52 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 12 tháng tuổi (20 phiếu) 5
53 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 18 tháng tuổi (25 phiếu) 5
54 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 24 tháng tuổi (25 phiếu) 5
55 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 3 - 4 tuổi (35 phiếu) 5
56 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 36 tháng tuổi (30 phiếu) 5
57 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 4 - 5 tuổi (35 phiếu) 5
58 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 5 - 6 tuổi (35 phiếu) 5
59 Phương pháp giáo dục Montessori Phương giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 - 6 tuổi / Ngô Hiểu Huy, Tuệ Văn dịch.- 10
60 Tài liệu hướng dẫn hỏi - đáp chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (tài liệu dành cho giáo viên và cán bộ quản lý trường mầm non ) / Hoàng Đức Minh (chủ biên),... .- 5