Thứ Hai, 27-09-2021 | 22:18

DANH MỤC BÀI TRÍCH TẠP CHÍ 2020

DANH MỤC BÀI TRÍCH TẠP CHÍ GIÁO DỤC NĂM 2020

Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc "Danh mục bài trích Tạp chí Giáo dục năm 2020". 

Danh mục này tập hợp nhiều bài viết về các vấn đề trong Giáo dục Mầm non, Giáo dục đặc biệt,...trong Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo:

1. Danh mục bài trích tạp chí

Vui lòng xem file đính kèm

2. Bài trích tạp chí: 

Vui lòng xem file đính kèm

 

Mọi thông tin chi tiết về bài viết, Bạn đọc có thể liên hệ tại:

- Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương  Tp. HCM: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10, Tp. HCM, số điện thoại: (028).38399467. 

- Hoặc Email: tv@ncehcm.edu.vn 

- Hoặc Chuyên viên Lê Thị Hoàng Diễm, số điện thoại: 0931061564

Trân trọng cảm ơn./.