Thứ Ba, 20-12-2022 | 15:38

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 (ĐỢT 1) NỢ SÁCH THƯ VIỆN

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 (ĐỢT 1) 

NỢ SÁCH THƯ VIỆN

 

     Căn cứ Kế hoạch năm học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hoàn thiện các thủ tục cuối khóa đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (Đợt 1). Thư viện Trường thông báo danh sách sinh viên còn nợ sách của Thư viện (file đính kèm), đề nghị sinh viên có tên trong danh sách phải trả trước ngày 24/12/2022.

   Trân trọng cảm ơn./.

Danh sách sinh viên nợ sách.