Thứ Sáu, 22-11-2019 | 17:11

THÔNG BÁO (V/v TẠM NGƯNG PHỤC VỤ)

THƯ VIỆN TẠM NGƯNG PHỤC VỤ VÀO SÁNG THỨ BẢY (NGÀY 23/11/2019), DO TRƯỜNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC.

THƯ VIỆN PHỤC VỤ BÌNH THƯỜNG VÀO CHIỀU THỨ BẢY (NGÀY 23/11/2019) TỪ 13H30 ĐẾN 16H30.

TRÂN TRỌNG