Thứ Hai, 18-04-2022 | 15:08

45 năm_Dấu ấn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

      Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, các đầu sách của các thế hệ cán bộ, giảng viên qua các thời kì biên soạn và xuất bản. Đây là dịp quảng bá thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học, cũng như tạo hiệu ứng lan tỏa vai trò của sách và văn hóa đọc tới cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

- Triển lãm sách diễn ra từ 8h00 đến 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại Khu tự học_Nhà học trung tâm Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Bộ sưu tập "45 năm - Dấu ấn trường Cao đẳng Sư phạm

Trung ương TP. Hồ Chí Minh"

 Từ năm 1976 đến năm 1986:

- Công tác quản lý chỉ đạo (1977)

- Dạy múa ở các trường sư phạm mẫu giáo (1979)

- Đ.B.Enconhin, Thanh Hà (dịch).1986. Tâm lý học trò chơi

Từ năm 1986 đến năm 1996: 

- Le-U-Sin-Na, Lê Xuân Hồng (dịch). 1987. Những giờ học đếm trong trường mẫu giáo. Tập 1

- Le-U-Sin-Na, Lê Xuân Hồng (dịch). 1987Những giờ học đếm trong trường mẫu giáo. Tập 2

 - Xuân Huệ. 1987. Nội dung và phương pháp dạy trẻ mẫu giáo làm quen với tập hợp

 - Lê Thanh Bình (dịch), Nguyễn Thị Thanh Bình (hiệu đính). 1989. Phương pháp dạy nặn trong trường mẫu giáo

- M.I. Toro, N.Ph. Vapnhiar, X.V. Xtepanova, Nguyễn Thị Bích Liên (dịch), PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình (hiệu đính). 1991. Dạy trẻ học toán bằng tranh vẽ (dùng cho trẻ 4-5-6 tuổi). Tập 1

- Nguyễn Thị Thanh Hà (dịch). 1991Những điều kiện sư phạm cần thiết để hình thành trò chơi ở trẻ mẫu giáo.Tập 1

- A.I. Vaxiliepva, Nguyễn Bích Liên (dịch). 1991. Sổ tay hiệu phó chuyên môn

- Mai Nguyệt Nga, Lê Xuân Hồng, Lê Minh Hà, Nguyễn Thị Hồng Nga. 1991. Tuyển tập bài tập tâm lý

- Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ em tuổi mầm non (1993)

- Đề cương bài giảng Họa cơ sở (1994)

- Vũ Thị Ngân, Lê Xuân Hồng (dịch).1994. Những vấn đề về giao tiếp của trẻ em tuổi mầm non

- Vũ Thị Ngân. 1994. Tổ chức hoạt động học tập ở các trường mẫu giáo

- Bé thích học toán (1995)

- Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1995. Toán vui mẫu giáo (dùng cho trẻ 3-4 tuổi)

- Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1995. Toán vui mẫu giáo (Chương trình chuẩn bị cho trẻ 5-6 tuổi vào lớp 1)

- Vũ Thị Ngân. 1995. Các vấn đề chung về giáo dục học mầm non

- Trương Xuân Huệ. 1995. Bé vui học toán 

- Thanh Thủy, Xuân Huệ (dịch). 1996. Ai chui ra từ quả trứng

- Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996. Bé thích dùng trái gì (dành cho trẻ 4-5 tuổi)

- Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996. Bé thích dùng trái gì (dành cho trẻ 5-6 tuổi)

- Trương Xuân Huệ. 1996. Bé vui học toán (lớp mẫu giáo bé)

- Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996. Vườn rau của bé (dùng cho trẻ 5-6 tuổi)

 - Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996_Vườn rau của bé (dùng cho trẻ 4-5 tuổi) 

 - Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996. Vườn rau của bé (dành cho trẻ 3-4 tuổi)

 - Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996. Vườn chim của bé

 - Thanh Thủy, Xuân Huệ, Thái Sơn. 1996. Những đôi cánh mỏng

 - Nguyễn Thanh Thủy, Trương Xuân Huệ. 1996_Hoa nào đẹp nhất (dùng cho trẻ 3-4 tuổi)

- Thanh Thủy, Xuân Huệ, Thái Sơn. 1996. Con thú thân thương

- Thanh Thủy, Xuân Huệ, Thái Sơn. 1996. Con thú của rừng xanh

- Thanh Thủy, Xuân Huệ (dịch). 1996. Chó mẹ Đaki

Từ năm 1996 đến năm 2006: 

 - Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Bình. 1996. Tổ chức cho trẻ vui chơi nhà trẻ - mẫu giáo

- Mai Thị Nguyệt Nga, Lê Xuân Hồng. 1998. Bài tập thực hành tâm lý học trẻ em

- Trần Thị Quốc Minh, Phan Thị Minh Hà, Mai Nguyệt Nga. 1998. Tài liệu hướng dẫn thực hành bộ môn tâm lý học

- Nguyễn Ánh Tuyết. 1999. Giải phẩu sinh lý trẻ mầm non

- Lê Xuân Hồng. 1999. Những kỹ năng sư phạm mầm non. Tập 1

- Lê Xuân Hồng. 1999. Những kỹ năng sư phạm mầm non. Tập 2

- Lê Xuân Hồng. 1999. Những kỹ năng sư phạm mầm non. Tập 3

- Bùi Thị Việt. 1999. Trò chơi vận động dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

- Đàm Thị Xuyến. 2000. Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ mầm non

- Lê Xuân Hồng. 2000. Một số vấn đề về giao tiếp và giao tiếp sư phạm

- Lê Thị Thanh Nga (dịch), Cao Thị Thanh (hiệu đính). 2000. Nâng cao kỹ năng sáng tạo

- Lê Xuân Hồng, Mai Nguyệt Nga, Trần Thị Quốc Minh, Lê Minh Hà, Phùng Duy Hoàng Yến. 2001. Tâm lý học đại cương

- Lê Thị Thanh Nga. 2002. Bé thích học toán

- Bùi Thị Việt. 2002. Tuyển tập bài tập trò chơi vận động

- Trần Thị Quốc Minh. 2005. Tâm lý học hoạt động sư phạm giáo viên mầm non

 Từ năm 2006 đến năm 2016: 

- Lê Thị Thanh Nga. 2006. Bé học toán qua các hoạt động với chủ đề thực vật

- Lê Thị Thanh Nga. 2006. Bé học toán qua hoạt động với các chủ đề động vật

- Đoàn Thị Phương Lan. 2006. Dinh dưỡng trẻ mầm non

- Trương Xuân Huệ. 2006. Giáo dục học đặc biệt

- Phạm Thu Hương, Lê Thị Hoàng Trang. 2006. Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

- Phan Thị Thu. 2006. Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

- Nguyễn Thị Thanh Thủy. 2006. Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh

- Phan Thanh Hà. 2006. Sinh lý học trẻ mầm non

- Mai Nguyệt Nga. 2006. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

- Vũ Thị Ngân. 2006. Tổ chức dạy học ở trường mầm non

- Nguyễn Thị Bích Liên. 2006. Tổ chức sinh hoạt cho trẻ ở trường mầm non

- Nguyễn Thị Phương Nga. 2006. Tuyển tập bài tập trò chơi phát triển ngôn ngữ

- Nguyễn Thị Thanh Hương. 2006. Tuyển tập các bài viết về giáo dục mầm non. Tập 1

-  Nguyễn Thị Thanh Hương. 2006. Tuyển tập các bài viết về giáo dục mầm non. Tập 2

-  Nguyễn Thị Thanh Hương. 2006. Tuyển tập các bài viết về giáo dục mầm non. Tập 3

- Phạm Thị Nhuận. 2007. Vệ sinh chăm sóc trẻ

- Phạm Thị Nhuận. 2011. Sơ cấp cứu và đảm bảo an toàn cho trẻ

- Bùi Thanh Huyền. 2012. Giáo dục học đại cương

- Lê Thị Thanh Nga. 2012. Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non

- Ngô Thị Thái Sơn. 2012. Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen tác phẩm văn học

- Nguyễn Thị Phương Nga. 2012. Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

- Lê Thị Thanh Bình. 2012. Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non

- Bùi Thị Việt. 2012. Tổ chức vui chơi giải trí, ngày hội thể dục thể thao trong trường mầm non

- Phạm Thị Nhuận. 2014. Phòng bệnh cho trẻ mầm non

- Nguyễn Hữu Long, ... 2015. Giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường

- Trương Thị Xuân Huệ. 2015. Lý thuyết về công nghệ trò chơi trong giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt

- Trần Thị Mỹ Hạnh. 2016. Tiếng Việt thực hành

- Phan Thị Minh Hà. 2016. Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ dưới 36 tháng

Từ năm 2016 đến nay:

- Bùi Thị Việt. 2017. Hướng dẫn thực hiện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo

- Bùi Thị Việt. 2018. Đánh giá trong Giáo dục mầm non

- Phạm Phước Mạnh. 2019. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Lê Thanh Phong. 2019. Quản lý hành chính và quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trường

- Mai Hiền Lê. 2019. Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

- Cao Thị Hồng Nhung. 2019. Dịch vụ xã hội trong công tác xã hội

- Nguyễn Thị Yến Linh. 2022. Hướng dẫn tổ chức bài tập vận động cho trẻ mẫu giáo