Thứ Bảy, 02-12-2017 | 21:31

Thầy cô chúng ta đã thay đổi làm "dậy sóng" mạng xã hội

VTV.vn - Thầy cô chúng ta đã thay đổi - chương trình mới lên sóng của VTV7 - đã làm "dậy sóng" mạng xã hội với những câu chuyện chạm tới trái tim khán giả.

 http://vtv.vn/truyen-hinh/thay-co-chung-ta-da-thay-doi-lam-day-song-mang-xa-hoi-20171130105953673.htm

 Link xem các tập đã phát: 

http://vtv.vn/tim-kiem-video/thay-co-chung-ta-da-thay-doi.htm

 Link xem bài viết liên quan: 

http://vtv.vn/tim-kiem.htm?keywords=th%E1%BA%A7y%20c%C3%B4%20ch%C3%BAng%20ta%20%C4%91%C3%A3%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i