Thông BáoPhòng quản trị thiết bị

Lãnh Đạo Phòng

  • Nguyễn Minh Hùng (Trưởng phòng)
  • Nguyễn Đăng Anh Thư (Phó phòng)
Văn phòng : 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38303589
Fax  
Website : http://www.cdsptw-tphcm/
Email

- qttb@ncehcm.edu.vn

- qttb@cdsptw.vn