Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lãnh đạo phòng

  • Lê Thanh Phong (Trưởng phòng)
  • Phạm Thị Lệ Xuân (Phó phòng)
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38359959
Fax : 08.38353882
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/tchc/
Email :tchc@cdsptw-tphcm.vn