Thông Báo ChungPhòng Đào Tạo

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG

  • Đàm Hoàng Long (Trưởng phòng)
  • Hà Thị Túc (Phó phòng)
  • Võ Đình Vũ (Phó phòng)
Văn phòng 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại 08.38.303590
Fax  
Website http://cdsptw-tphcm.vn/phong-dao-tao/
Email

- daotao@cdsptw-tphcm.com

- dt@ncehcm.edu.vn