Phòng Đào Tạo

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG

  • ThS. Phùng Duy Hoàng Yến (Trưởng phòng Đào tạo)
Văn phòng 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại 028.38.303590
Fax  
Website http://cdsptw-tphcm.vn/phong-dao-tao/
Email

- daotao@cdsptw-tphcm.com

- dt@ncehcm.edu.vn