Thông BáoKhoa Cơ Bản

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • Phạm Phước Mạnh (Trưởng khoa)
  • Bùi Thanh Huyền (Tổ trưởng)
  • Phùng Duy Hoàng Yến (Tổ trưởng)
  • Nguyễn Trà Lưu (Văn phòng khoa)
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38337551
Fax  
Website : www.cdsptw-tphcm/9_khoa-co-ban.html
Email :

Đào Tạo

    Nghiên Cứu Khoa Học

      Chia Sẻ Tài Liệu