Biểu MẫuPhòng kế hoạch tài chính

Lãnh Đạo Phòng

  • Nguyễn Thị Phương Trâm (Trưởng phòng)
  • Nguyễn Thúy Nga My (Phó phòng)
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 083.8399492
Fax : 083.8353882
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/khtc/
Email : khtc@ncehcm.edu.vn