Phòng Quản Lý Khoa Học & Hợp Tác Quốc Tế

 

 

Nhân sự Phòng Quản lý Khoa học

và Hợp tác Quốc tế

  • ThS. Hà Cao Thị Hồng Thu - Trưởng Phòng
  • ThS. Nguyễn Thị Hằng 
  • ThS. Trần Thị Diễm My
  • ThS. Cao Thị Hồng Nhung 
Văn phòng  Lầu 1 dãy văn phòng - số 182 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM
Điện thoại 028.3839464
Website :http://www.cdsptw-tphcm.vn/48
Email

qlkh@ncehcm.edu.vn