Thông Báo ChungPhòng Quản Lý Khoa Học & Hợp Tác Quốc Tế

Ban Lãnh Đạo Phòng

  • TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Phòng
  • TS. Nguyễn Minh Anh - Phó Trưởng Phòng
  • ThS. Trần Thị Thanh Hương 
  • CN. Nguyễn Thị Hằng
  • CN. Cao Thị Hồng Nhung 
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38399464; 08.38309054
Website http://khcn.cdsptw-tphcm.vn
Email :phongkhoahoc_cdsptw@yahoo.com