Thông báo cho sinh viênKhoa Giáo Dục Mầm Non

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  • Lê Thị Thanh Nga (Trưởng khoa)
  • Ngọc Thị Thu Hằng (Phó trưởng khoa)
  • Vũ Thị Lụa (Phó trưởng khoa)

TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ

  • Phan Thị Minh Hà (Tổ trưởng tổ Phát triển thẩm mỹ)
  • Trương Thị Mỹ Chi (Tổ trưởng tổ Phát triển thể chất)
  • Trần Thị Hồng Sương (Tổ trưởng tổ Giáo dục)
  • Hồ Thị Tường Vân (Tổ trưởng tổ Phát triển nhận thức)

 

Văn phòng :182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 083-835.0880
Fax :
Website : cdsptw-tphcm.vn/6_GDMN.html
Email :gdmn@ncehcm.edu.vn

Thông báo cho giáo viên

    NC Khoa Học