Thông báo cho sinh viên



Khoa Giáo Dục Mầm Non

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Lê Thị Thanh Nga (Trưởng khoa)
 • Hồ Thị Tường Vân (Phó trưởng khoa)
 • Vũ Thị Lụa (Phó trưởng khoa)

TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ

 • Phan Thị Minh Hà (Tổ trưởng tổ Phát triển thẩm mỹ)
 • Trương Thị Mỹ Chi (Tổ trưởng tổ Phát triển thể chất)
 • Trần Thị Hồng Sương (Tổ trưởng tổ Giáo dục)
 • Hồ Thị Tường Vân (Tổ trưởng tổ Phát triển nhận thức)
 • Trần Thanh Toàn (Tổ trưởng tổ Giáo dục hòa nhập)

 

Văn phòng :182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 083-835.0880
Fax :
Website : cdsptw-tphcm.vn/6_GDMN.html
Email :gdmn@ncehcm.edu.vn

Thông báo cho giáo viên

  NC Khoa Học

   Chia Sẻ Tài Liệu