Khoa Âm Nhạc

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • Nguyễn Thị Minh Châu (Trưởng khoa)
  • Nguyễn Anh Tuấn (Tổ trưởng)
  • Trần Dũng (Tổ trưởng)
  • Chu Công Chấn (Tổ trưởng)
  • Nguyễn Đình Tình (Tổ trưởng)
  • Trịnh Thị Gia Hương (Tổ trưởng)
Văn phòng : Lầu 2 nhà A - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38350881
Fax  
Website : http://www.cdsptw-tphcm/khoaamnhac
Email : mail@mail.cdsptw-tphcm.com