Thứ Hai, 14-03-2022 | 09:37

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1A, ĐỢT 1 VÀ 2, CAO ĐẲNG KHÓA 34, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật 22/03/2022)

- XEM DANH SÁCH ĐỢT 1

- XEM DANH SÁCH ĐỢT 2

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP 1A, Đợt 1,2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 18/03/2022, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).