Thứ Năm, 14-04-2022 | 14:13

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 2, ĐỢT 1 VÀ 2, CAO ĐẲNG KHÓA 33, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật 18/04/2022)

XEM DANH SÁCH ĐỢT 1

XEM DANH SÁCH ĐỢT 2

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP2, Đợt 1&2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 18/04/2022, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).