Thứ Tư, 27-02-2019 | 21:50

Thông Báo thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học năm 2019

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2019

Trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

 

 Phòng Đào tạo thông báo đến các đơn vị và sinh viên, học sinh về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2019 – Trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

1. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

24/02/2019

Sáng

7h30’ -> 11h30’

10

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

E15

Chiều

13h00’ -> 17h00

2

02/03/2019

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Sự phát triển của trẻ mầm non 2

E15

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Những vấn đề cơ bản của giáo dục học mầm non

3

03/03/2019

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Thực hành nghề nghiệp

Hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ Mầm non

E15

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Hướng dẫn trẻ Mầm non làm quen với môi trường xung quanh

 2. HỆ CAO ĐẲNG:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

02/03/2019

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức cơ sở ngành

Giáo dục học Đại cương và lứa tuổi

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Tâm lý học

2

03/03/2019

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức chuyên môn

Phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm non làm quen với môi trường xung quanh

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Phương pháp hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ Mầm non