Thứ Năm, 21-03-2019 | 00:00

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI
KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2019
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Hội đồng tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi, địa điểm phòng thi và danh sách thi kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Giờ thi

Trình độ

Ngành

Môn thi

Phòng thi

Địa điểm thi

Danh sách phòng thi

30/03/2019

Sáng

7h30

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

Kiến thức cơ sở ngành

01

E5

Download

02

E6

03

E6

04

E6

05

E7

06

E17

07

E18

08

B4

09

B4

Giáo dục đặc biệt

09

Trung cấp

Sư phạm mầm non

Giáo dục chính trị

10

B8

Download

11

B8

31/03/2019

Sáng

7h30

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

Kiến thức chuyên môn

01

E5

Download

02

E6

03

E6

04

E6

05

E7

06

E17

07

E18

08

B4

09

B4

Giáo dục đặc biệt

09

Trung cấp

Sư phạm mầm non

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

10

B8

Download

11

B8

Chiều

13h00

Trung cấp

Sư phạm mầm non

Thực hành nghề nghiệp

10

B8

Download

11

B8