Thứ Bảy, 22-06-2019 | 23:19

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI
KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2019
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Hội đồng tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi, địa điểm phòng thi và danh sách thi kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Giờ thi

Trình độ

Ngành

Môn thi

Phòng thi

Địa điểm thi

Danh sách phòng thi

29/06/2019

Sáng

7h30

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

Kiến thức cơ sở ngành

01

E6

Download

02

E6

03

E6

Trung cấp

Sư phạm mầm non

Giáo dục chính trị

04

E5

Download

30/06/2019

Sáng

7h30

Cao đẳng

Giáo dục mầm non

Kiến thức chuyên môn

01

E6

Download

02

E6

Trung cấp

Sư phạm mầm non

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

03

E5

Download

Chiều

13h00

Trung cấp

Sư phạm mầm non

Thực hành nghề nghiệp

01

E5

Download