Thứ Tư, 01-07-2020 | 10:21

Thông Báo thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học năm 2020

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2020 - Trình độ Cao đẳng

 

 Phòng Đào tạo thông báo đến các đơn vị và sinh viên, học sinh về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2020 – Trình độ Cao đẳng như sau:

1. NGÀNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

04/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức cơ sở ngành

Tâm lý học trẻ em, Tâm lý học và chẩn đoán tâm lý trẻ khuyết tật, Giáo dục học đặc biệt

B5

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

2

05/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức chuyên môn

Đại cương và Đặc điểm tâm lý trẻ CPTTT, Đại cương về giáo dục trẻ CPTTT, Phương pháp cho trẻ CPTTT làm quen biểu tượng toán

B5

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

 

  2. NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

04/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức cơ sở ngành

Giáo dục học Đại cương và lứa tuổi

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Tâm lý học

2

05/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức chuyên môn

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Văn học trẻ em & Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học

 3. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DOWNLOAD TẠI ĐÂY