Thứ Ba, 16-07-2019 | 14:41

HỌC BỔNG HỌC KỲ II KHÓA RA TRƯỜNG

HỌC BỔNG HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA RA TRƯỜNG

Phòng Công tác Chính trị - Học Sinh Sinh viên thông báo đến HSSV  danh sách học bổng học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC BỔNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

HỌC BỔNG DÂN TỘC + NGHÈO - CẬN NGHÈO

 

LƯU Ý: HSSV nhận học bổng vào ngày nhận bằng tốt nghiệp 23/07/2019, HSSV vui lòng mang theo thẻ sinh viên đến phòng Kế hoạch tài chính tại Cơ Sở 1 để nhận. Nếu không có thẻ sinh viên HSSV phải mang giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận của Phòng CTCT-HSSV mới được nhận tiền.