Thứ Ba, 06-12-2022 | 00:00

HỌC BỔNG KKHT HKII 2021-2022

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHÓA HỌC 2020 - 2023 VÀ 2021-2024, HKII NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập HKII khóa học 2020-2023 và 2021-2024 năm học 2021 - 2022 theo theo file đính kèm.

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank đúng tên mình để nhà trường tiến hành chuyển học bổng qua tài khoản. Quá thời hạn nhà trường sẽ chi trả học bổng cho sinh viên vào học kỳ tiếp theo.

Trân trọng!