Thứ Năm, 21-11-2019 | 16:41

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ CÓ NHU CẦU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT Ở TRƯỜNG MẦM NON

Nguyễn Thị Bích Nguyệt (2019). Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục.- Số 449 (Kì 1 – 3/2019), tr. 12 – 15.

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/449-ki-i-thang-3/04-mot-so-bien-phap-to-chuc-hoat-dong-goc-cho-tre-co-nhu-cau-giao-duc-dac-biet-o-truong-mam-non-6549.html

                                                        Nguyễn Thị Bích Nguyệt

                                  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Tóm tắt: Hoạt động góc của trẻ ở trường mầm non là một trong các hoạt động theo nhu cầu hứng thú của nhóm hoặc cá nhân trẻ. Khi tham gia các hoạt động khác nhau trẻ được hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ ở xung quanh nhằm củng cố và phát triển các kiến thức, kỹ năng trong nhiều lĩnh vực. Đối với những trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt thì chúng có thể cần nhiều sự quan tâm cũng như sự trợ giúp hơn so với những đư trẻ cùng lớp trong môn học hoặc những kỹ năng đặc biệt như: tập đọc, tập viết, chữ số, hay hiểu thông tin. Chính vì thế đòi hỏi người lớn, đặc biệt là các giáo viên phải luôn kiên trì trong việc hướng dẫn trẻ để giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập với xã hội. Bài viết đề cập một số biện pháp tổ chức hoat động góc cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trong trường mầm non

Từ khóa: Giáo dục mầm non, nhu cầu giáo dục đặc biệt, hoạt động góc