Chủ Nhật, 18-09-2022 | 14:43

DANH MỤC BÀI TRÍCH TẠP CHÍ NĂM 2016-2020

 DANH MỤC BÀI TRÍCH TẠP CHÍ

NĂM 2016-2020

 

       Thư viện trân trọng giới thiệu danh mục bài trích tạp chí được Thư viện lựa chọn từ nhiều bài viết trên các tạp chí như Tạp chí Giáo dục,.... Danh mục bài trích gồm các bài viết thuộc các chuyên ngành giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt,...nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường. 

Lưu ý: Vui lòng sử dụng emai do Trường cấp để xem chi tiết. 

 

 NĂM 2020

1. Danh mục bài trích Tạp chí Giáo dục 2020

2. Tạp chí Giáo dục năm 2020

NĂM 2019

1. Danh mục bài trích Tạp chí Giáo dục năm 2019

2. Tạp chí Giáo dục năm 2019

NĂM 2018

1. Danh mục bài trích Tạp chí Giáo dục năm 2018

2. Tạp chí Giáo dục năm 2018

NĂM 2017

1. Danh mục bài trích Tạp chí Giáo dục năm 2017

2. Tạp chí Giáo dục năm 2017

NĂM 2016

1. Danh mục bài trích Tạp chí Giáo dục năm 2016

2. Tạp chí Giáo dục năm 2016