Thứ Sáu, 18-02-2022 | 16:22

Giới thiệu chung

 

Lãnh Đạo Trung Tâm

  • ThS. Trịnh Thị Kim Ngọc 

Văn phòng 182 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại (028) 38337552
Fax :
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/
Email

- bdkhgd@ncehcm.edu.vn