Thứ Hai, 14-03-2022 | 15:36

THÔNG BÁO NGÀY KHAI GIẢNG

Trung tâm Bồi dưỡng KHGD thông báo

Lớp "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ"

- Ngày khai giảng : 28/03/2022

- Thời gian: 18h đến 21h (Tối 2-4-6)

- Hình thức học: Trực tuyến

 Trân trọng cám ơn!