Thứ Năm, 28-11-2019 | 18:08

Các hoạt động của Hội thảo trao đổi hợp tác hữu nghị giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bắc Đan Mạch

Trong khuôn khổ các hoạt động của chuỗi Hội thảo trao đổi hợp tác hữu nghị giữa Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bắc Đan Mạch được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019. Bên cạnh 02 buổi hội thảo khoa học trao đổi giữa giảng viên, sinh viên hai trường thì các hoạt động khác cũng diễn ra sôi nổi không kém, cụ thể như: tham quan thực tế các cơ sở Giáo dục xã hội, tham quan Lễ Hội Dừa ở Bến Tre và cuối cùng khép lại chuỗi hội thảo với ngày hội văn hóa Việt Nam - Đan Mạch. Các hoạt động đã thắt chặt quan hệ hợp tác của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bắc Đan Mạch, chuỗi hội thảo cũng góp phần cho giảng viên, sinh viên 2 trường có cơ hội trao đổi học thuật cũng như tìm hiểu văn hóa của nhau. Dưới đây là một số hình ảnh xuyên suốt chuỗi hội thảo: