Thứ Tư, 23-10-2013 | 09:25

Thông báo v/v Tham gia viết bài báo cho tập san số 09/01-2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. HCM, ngày 22  tháng 10  năm 2013

Số:        /TB-KHQT

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tham gia viết bài báo cho Tập san số 09/01-2013

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

 

Theo kế hoạch về công tác thông tin tư liệu, phòng QLKH&HTQT sẽ tiếp tục phát hành Tập san Thông tin khoa học “Nhà trường và Thực tiễn giáo dục” số 09/01-2013 với chủ đề “ĐẤT NƯỚC TRONG LÒNG TRẺ”. Để Tập san số 09/01-2013 có nhiều nội dung phong phú, phù hợp với chủ đề và đạt chất lượng cao, phòng QLKH&HTQT kính mong Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể chuyên viên Phòng (Ban), giảng viên và các cựu giáo chức tham gia cộng tác viết bài cho Tập san. Các bài báo của Tập san Thông tin khoa học số 09/01-2013 tập trung vào các nội dung sau:

- Ý nghĩa lịch sử các lễ hội: Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán...

- Ý nghĩa các phong tục truyền thống: Chúc tết người lớn, lì xì, lễ tổ tiên...

- Tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, thầy cô

- Trò chơi dân gian, âm nhạc, tranh vẽ, tranh Đông hồ, ca dao – tục ngữ...

- Kịch bản tổ chức lễ hội

- Cách trang trí nhà cửa, trường lớp ngày lễ hội, câu đố về các lễ hội

- Ẩm thực lễ hội, vệ sinh an toàn thực phẩm lễ hội, giữ gìn sức khoẻ mùa lễ hội

- Giáo dục thẩm mỹ, nghệ thuật

- Các nội dung theo mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình GD phổ thông (MN, TH, THCS, THPT).

Để thuận tiện cho việc thống kê số lượng các bài báo, Quí Thầy (Cô) vui lòng đăng ký trước tên bài báo theo mẫu đính kèm và gửi về phòng QLKH&HTQT hạn chót là ngày 31/10/2013. Bài viết không quá 03 trang A4, fonts 13 TimesNewRoman, dãn dòng 1.5 lines. Quí Thầy (Cô) vui lòng gửi bản điện tử theo địa chỉ email: hangnt_1975@yahoo.com.vn. Hạn chót gửi bài viết là ngày 25/11/2013 cho phòng QLKH&HTQT theo địa chỉ email trên.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng và công tác của Quí Thầy (Cô).

Trân trọng./.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA, PHÒNG (BAN)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2013

 

       

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÊN BÀI BÁO CHO TẬP SAN SỐ 09/01-2013

 

STT

Tên bài báo dự kiến

Tác giả

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

download