Thứ Sáu, 24-05-2019 | 00:00

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Có 04 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được tuyển chọn từ các Khoa để tham gia Hội nghị.

Các đề tài tập trung nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục thể chất và tương tác đọc viết cho trẻ mầm non ở các lứa tuổi.

Kết quả: 

- 2 Giải khuyến khích được trao cho các đề tài:

Xây dựng trò chơi vận động rèn luyện kỹ năng ném chuyền bắt cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non của nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Hồng Hạnh.

Xây dựng bài tập rèn luyện sự mềm dẻo cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non của nhóm sinh viên: Võ Thị Phương Ánh và Trương Thị Hồng Diễm.

- 1 Giải nhì được trao cho đề tài của sinh viên: Huỳnh Thị Thùy Dương và Phan Thị Kim Hường với đề tài Tổ chức đọc tương tác 3 – 4 tuổi ở trường mầm non.

- 1 Giải nhất được trao cho nhóm sinh viên: Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Diễm Trinh và Lê Thị Huế với đề tài Xây dựng trò chơi rèn luyện kỹ năng bò cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non.

Đồng thời, Trường cũng cử đề tài giải nhất và giải nhì tham dự Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học EUREKA Thành Đoàn năm 2019.