Thứ Bảy, 27-05-2023 | 17:31

Thẩm định tài liệu tham khảo Tin học 1

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-CĐSPTW-KHQT ngày 24/4/2023 về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo "Tin học 1" của nhóm tác giả ThS. Phạm Hữu Lý và ThS. Võ Đình Vũ.

9h00 Thứ Năm, ngày 25/5/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo "Tin học 1" cho nhóm tác giả. Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu tài liệu Tin học 1 cho nhóm tác giả ThS. Phạm Hữu Lý và ThS. Võ Đình Vũ. Nhóm tác giả sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu theo góp ý của Hội đồng để tạo nên sản phẩm hoàn thiện nhất.

"Tin học 1" sẽ góp phần cung cấp thêm nguồn tư liệu giúp sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh học tập môn Tin học một cách hiệu quả.

Viên chức và sinh viên Trường có thể tham khảo tài liệu tại Thư viện vào trung tuần Tháng Sáu.

Hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo Tin học 1.

Tin và bài: P.QLKH&HTQT