Thứ Hai, 29-05-2023 | 15:33

Viết bài Hội thảo quốc tế của trường ĐHSP - ĐH Huế

Căn cứ Thông báo số 788/TB-ĐHSP ngày 05/5/2023 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE2023) Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

Phòng QLKH&HTQT, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh gửi Thông báo viết bài đến Quý Thầy/Cô viên chức Nhà trường.

Vui lòng tải Thông báo tại đây.

Trân trọng./.