Thông báoKhoa Giáo Dục Đặc Biệt

 

 

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • Trịnh Thị Kim Ngọc (Trưởng khoa)
Văn phòng : Lầu 2 Khu KTX - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 028 - 38  30 35 91
Fax
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/gddb/
Email

: gddb@ncehcm.edu.vn

: gddb@ncehcm.edu.vn