Thông báoKhoa Giáo Dục Đặc Biệt

Ban Chủ Nhiệm Khoa

 • Trịnh Thị Kim Ngọc (Trưởng khoa)
 • Nguyễn Thị Tường Vân (Phó khoa)
 • Phan Thị Thủy
  (Tổ trưởng Tổ GD trẻ khiếm thị)
 • Nguyễn Thị Chung
  (Tổ trưởng Tổ GD trẻ khiếm thính và CPTTT)
 • Nguyễn Duy Tâm
  (Tổ trưởng Tổ GD hòa nhập)
Văn phòng : Lầu 2 Khu KTX - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08 - 38  30 35 91
Fax
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/gddb/
Email : gddbtwhcm@yahoo.com.vn