Bản TinKhoa Mỹ Thuật

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • ThS. Trần Thanh Giang (Trưởng khoa)
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại

Văn phòng:  028 38304558

Tuyển sinh:  0913 818 882 (Thầy Long)

                   0988 656 380 (Thầy Chinh)

 

 Fax :
Website :http://www.cdsptw-tphcm/
Email

khoaspmt_tw3@yahoo.com.vn

mt@ncehcm.edu.vn