Thông BáoKhoa Tiếng Anh

 

Lãnh Đạo

  • Hà Cao Thị Hồng Thu 
    (Trưởng khoa)
Văn phòng : 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38337553
Fax
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/khoa-tieng-anh/
Email