Thông BáoKhoa Tiếng Anh

BAN CHỦ NHIỆM

  • ThS. Hà Cao Thị Hồng Thu (Trưởng Khoa; Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh chuyên)
  • ThS. Lê Thị Hằng (Phó trưởng Khoa; Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh không chuyên 1)
  • ThS. Võ Thị Lưu Luyến (Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh không chuyên 2)

 

Văn phòng : 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 028.38337553
Fax
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/khoa-tieng-anh/
Email : ta@ncehcm.edu.vn