Thông BáoKhoa Giáo Dục Chính Trị

Ban Chủ Nhiệm Khoa

  • Đỗ Đình Nghĩa (kiêm nhiệm trưởng khoa)
Văn phòng : Lầu 1 nhà E - 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 08.38337550
Fax
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/gdct/
Email : mail@mail.cdsptw-tphcm.com