thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại cầm tay đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc máy cắt plasma máy cắt laser


Thông BáoPhòng Thanh tra - Pháp chế

I. GIỚI THIỆU
Phòng Thanh tra giáo dục được thành lập theo công văn số 913/QĐ-CĐSPTW-TCHC ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 26/4/2012 phòng được đổi tên thành Phòng Thanh tra- Pháp chế theo quyết định số 251/QĐ-CĐSPTW-TCHC.
 

II. CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA– PHÁP CHẾ

1.     Công tác thanh tra giáo dục:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

2.     Công tác pháp chế:

- Giám sát tính pháp lý của các văn bản hành chính được ban hành, thực hiện nguyên tắc pháp chế.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nội qui, qui chế cho cán bộ, viên chức.

- Tổ chức góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật.

 

 III. NHÂN SỰ:

1. La Hoàng Dũng   – Trưởng phòng

    Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

    Email: dunglahoang@ncehcm.edu.vn

2. Võ Thị Tường Vy – Chuyên viên

   Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

   Email: vyvothituong@ncehcm.edu.vn | tuongvy7672@yahoo.com

3. Nguyễn Trung Hậu     -  Chuyên viên 

    Học hàm - Học vị: Cử nhân

    Email: haunguyentrung@ncehcm.edu.vn

Văn phòng Tầng trệt nhà kí túc xá- 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : (083).8307.612
Fax  
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/phong-thanh-tra/
Email

mail: ttpc.cdsptw@gmail.com | ttpc@ncehcm.edu.vn