Thứ Sáu, 22-03-2019 | 16:27

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 - NĂM 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 - NĂM 2019

Cao đẳng khóa 17 download tại đây

Trung cấp khóa 8 download tại đây

Các khóa trước về thi lại download tại đây

(Mọi thắc mắc về danh sách xin liên hệ: Thầy Vương Chí Cao - Điện thoại: 0903377293, các thông tin phản hồi chậm nhất trước 21h00 ngày 27/03/2019)