Chủ Nhật, 02-06-2019 | 23:29

Thông báo thời gian đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 Hệ vừa làm vừa học

Căn cứ theo thông báo số: 11/TB-CĐSPTW-ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh về việc Tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học năm 2019, Phòng Đào tạo xin thông báo lại về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau:

       - Sinh viên, học sinh thi không đạt tốt nghiệp đợt 1 và  các sinh viên, học sinh  chưa thi tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin thi lại tốt nghiệp tại phòng Đào tạo trước 17h ngày 20 tháng 06 năm 2019Hồ sơ đăng ký xin thi lại tốt nghiệp gồm có:

            1. Mẫu đăng ký xin thi lại tốt nghiệp (Có thể nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc tải về tại website của trường http://www.cdsptw-tphcm.vn);

            2. Bảng điểm tích lũy toàn khóa (Đăng ký xin cấp tại phòng Khảo thí & ĐBCLGD);

            3. Lệ phí thi lại: 100.000 đồng/1 môn thi.

Để xem lại thông báo về việc Tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học năm 2019, sinh viên download tại đây.