Thứ Bảy, 22-06-2019 | 13:05

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2019

Cao đẳng download tại đây

Trung cấp download tại đây

(Mọi thắc mắc về danh sách xin liên hệ: Thầy Vương Chí Cao - Điện thoại: 0903377293, các thông tin phản hồi chậm nhất trước 17h00 ngày 28/06/2019)