Thứ Hai, 23-04-2018 | 10:28

Các trường đại học ra thông báo khẩn về “Hội Thánh Đức Chúa Trời“

Các trường đại học ở Vĩnh Long và An Giang ra thông báo khẩn cảnh báo học sinh, sinh viên cảnh giác trước sự lôi kéo của nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

https://www.tienphong.vn/giao-duc/cac-truong-dai-hoc-ra-thong-bao-khan-ve-hoi-thanh-duc-chua-troi-1265043.tpo