Thứ Sáu, 01-04-2022 | 14:52

THÔNG BÁO NGÀY KHAI GIẢNG

Trung tâm Bồi dưỡng KHGD thông báo

Lớp "Giáo Dục Trẻ Tự Kỷ"

- Khai giảng: 7h30" ngày 02/04/2022

- Thời gian học: 8h đến 12h, 13h30" đến 16h30" (Thứ Bảy và Chủ Nhật)

- Hình thức học: trực tuyến (online)

Trân trọng cám ơn!