Thứ Hai, 19-04-2021 | 16:32

Thông báo Đấu thầu cho thuê khai thác mặt bằng tổ chức dịch vụ ăn uống phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên tại trường thuộc CS1

Thông báo Đấu thầu cho thuê khai thác mặt bằng tổ chức dịch vụ ăn uống phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên tại trường thuộc CS1

Xem file thông báo tại đây