Chủ Nhật, 16-05-2021 | 08:36

Thông báo Đấu thầu cho thuê khai thác mặt bằng tổ chức khu tiện ích phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên tại trường - CS2

Thông báo Đấu thầu cho thuê khai thác mặt bằng tổ chức khu tiện ích phục vụ sinh viên và cán bộ giảng viên tại trường - CS2

Xem file thông báo tại đây