Thứ Hai, 07-03-2022 | 08:28

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 1,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K.20, SƯ PHẠM MỸ THUẬT K.20, SƯ PHẠM TIẾNG ANH K.9 (Cập nhật 08/03/2022)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK1 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 10/03/2022, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).