Thứ Hai, 24-07-2017 | 10:37

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT Ở KTX CS1 (ĐỢT 1)

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo danh sách được xét vào KTX CS1 năm học 2017 - 2018 (đợt 1). HSSV có nhu cầu ở KTX vui lòng nộp đơn tại phòng CTCT-HSSV để được xét theo thứu tự ưu tiên. HSSV xem file tại đây