Thứ Tư, 23-08-2017 | 14:00

THÔNG BÁO DANH SÁCH XẾP PHÒNG HSSV Ở KTX CƠ SỞ 1 NĂM 2017 - 2018

 DANH SÁCH XẾP PHÒNG KTX CƠ SỞ 1

      Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên thông báo danh sách xếp phòng KTX cho HSSV tại cơ sở 1-182 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh như sau

Danh sách xếp phòng HSSV ở KTX cơ sở 1